Anders Karlbom

Administrativ chef 073-376 45 02

Min roll på Stiftelsen Allmänna Barnhuset är att på generalsekreterarens/VD:s uppdrag operativt ansvara eller vara behjälplig vid rekrytering, anställning och personalfrågor. Vidare är jag ansvarig för kansliets IT och kontorsmiljö samt drift och skötsel av Stiftelsen fastigheter. Utöver detta på uppdrag vara behjälplig eller att inneha huvudansvaret för utredningar och projekt inom Stiftelsens Allmänna Barnhusets samtliga verksamhetsgrenar.

Bakgrund

Min bakgrund är att jag som chef på Kriminalvården arbetat med beroendebehandling på olika nivåer, från anstalt till huvudkontoret med utbildning och utveckling av insatser. Under de senaste åren har jag arbetat som konsult i det egna företaget Kreasoma AB, som handledare inom socialt arbete samt med olika chefsuppdrag.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

För att balansera ett stillasittande kontorsarbete arbetar jag gärna i trädgård, odlar bin, snickrar på mitt och andras hus och bakar allt från surdegsbröd till tårtor.