Åsa Landberg

Sakkunnig Våld mot barn 076-809 56 07

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Arbetar främst med frågor om våld mot barn och är projektledare för de kartläggningar av våld och sexuella övergrepp mot barn som Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomfört på uppdrag av regeringen. Jag har arbetat mycket med att ta fram informationsmaterial för barn och vuxna (t.ex. på www.dagsattprataom.se) och med att sammanfatta och tillgängliggöra forskningsresultat i rapporter och filmer. Jag är också en av författarna bakom metoden Efter barnförhöret. Parallellt med mitt arbete på Stiftelsen Allmänna Barnhuset är jag doktorand på Ersta Sköndal Bräcke universitet och högskola.

Bakgrund

Jag har länge arbetat på specialenheter för behandling av barn som utsatts för våld eller övergrepp inom ideell och offentlig sektor. Parallellt med det har jag arbetat med att skriva om våldsutsatta barn, med metodutveckling, kunskapsspridning och påverkansarbete. För mitt arbete har jag tagit emot Brottsoffermyndighetens hedersomnämnande och Stora psykologpriset.