Hans Elfström

Processledare och utbildare Efter barnförhöret 076-809 50 90

Arbetar inom Stöd och behandlingsprojektet med särskilt fokus på processledningsstöd till kommuner av modellen Efter barnförhöret. Vidare att bidra i Stiftelsen Allmänna Barnhusets övriga prioriterade områden.

Bakgrund

Jag är utbildad familjeterapeut och har arbetat med barn, ungdomar och deras familjer sedan 1976 inom såväl kommuner, regioner och privat sektor.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

Pysslar gärna med gamla bilar eller går i skogen. Älskar katter.