Maria Engström

Administrativ ledning & metodutveckling

Roll i kansliet

Administrativ ledning och metodutveckling. Bedriver forskning inom ramen för BarnSäkert.

Bakgrund

Vårdutvecklare för barnhälsovården, Akademiska Barnsjukhuset Region Uppsala.

Med.dr vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet.

Specialistsjuksköterska med inriktning Hälso- och sjukvård för barn och unga samt Distriktsköterska. Har mer tjugo års erfarenhet av att jobba med barnhälsovård.

Utvecklare och förvaltare av den svenska BarnSäkert-modellen tillsammans med kollegan Steven Lucas.