Marie Grahn

Ekonom 076-860 48 41

Löpande ekonomi och löner för Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dess dotterbolag. Administration av externa medel.

Bakgrund

Arbetat på Stiftelsen Allmänna Barnhuset sedan 2011. Learning by doing är min melodi! Tidigare ekonomiansvarig på inrednings- och möbelbutik.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

Klappar katt, vattnar blommor, umgås med familj, läser eller lyssnar bok och vilar.