Monica Achá Sonesson

Ansvarig Lila Paketet - Letterbox Club Sverige 073-516 17 52

Bakgrund

Specialpedagog, förskollärare och utbildad grupphandledare. Erfarenhet från direkt arbete med barn, handledning och konsultation till personal som mött barn med diagnoser inom NPF samt läs – och skrivsvårigheter. Jag har också arbetat på central elevhälsa och på socialtjänsten med familjehemsplacerade barns skolgång.

Vad gör du gärna utanför arbetstid?

Umgås med barn, barnbarn och vänner, tränar (gärna dans), påtar i trädgården och är flitig besökare på kulturevenemang.