Steven Lucas

Administrativ ledning & metodutveckling

Roll i kansliet

Administrativ ledning och metodutveckling. Leder forskning inom ramen för BarnSäkert.

Bakgrund

Barnhälsovårdsöverläkare Akademiska Barnsjukhuset Region Uppsala, Docent Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet.

Barnläkare med över tjugo års erfarenhet av att arbeta med barn som far illa och barnhälsovård. Disputerade 1998, senaste tio åren fokuserat på forskning kring tidiga förebyggande insatser. Utvecklare och förvaltare av den svenska BarnSäkert-modellen tillsammans med kollegan Maria Engström.