1300 anmälda till Barnrättsdagarna – Anmälan är nu stängd

22 mars 2023 | Nyhet

1300 anmälda till Barnrättsdagarna – Anmälan är nu stängd

När vi ses i Karlstad den 18-19 april 2023 kommer vi vara närmare 1 300 personer. Aldrig tidigare har så många anmält sig till Barnrättsdagarna – väldigt roligt tycker vi!

Rekordmängden anmälningar visar att årets tema intresserar många och att det finns ett sug efter att träffas på plats igen och få möjligheten att diskutera och uppleva saker tillsammans. Barnrättsdagarna 2023 kommer genomföras som en helt fysisk konferens där du som deltagare eller utställare får möjlighet att nätverka och byta erfarenheter på plats i Karlstad.

Tema för Barnrättsdagarna 2023 är Varje barns rätt till en uppväxt fri från alla former av våld. Enligt barnkonventionen och svensk lag har varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att få en uppväxt fri från alla former av våld. När vi ses i Karlstad kommer vi diskutera hur vi kan arbeta proaktivt och förebyggande mot våld mot barn, hur vi kan bli bättre på att upptäcka, skydda och respektera barn som utsätts för våld.

På Barnrättsdagarna 2023 kommer vi lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Vi har även rekordmånga utställare i år. Totalt kommer 40 olika organisationer har montrar i utställarhallarna. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer ni kunna träffa i monter 3:20 på plan tre.

Vi ser fram emot en intressant och givande konferens. Varmt välkomna alla ni som anmält er!

Läs mer och se programmet

Barnrättsdagarna 2023


Var med på världens största Barnrättskonferens – Tema för 2023: Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld

Har du frågor

Kontakta vår projektledare

Susanne Björk

Kommunikationsansvarig och projektledare Barnrättsdagarna 0701-06 31 13