Almedalsveckan i Visby!

25 juni 2019 | Nyhet

I vanlig ordning finns vi på plats på Barnrättstorget för att sprida kunskap om barnrättsfrågor och skapa debatt i aktuella ämnen.

Tillsammans med oss arrangerar flertalet myndigheter och organisationer seminarier, samtal och debatter med olika perspektiv på barns rättigheter. Vi arrangerar Barnrättstorget tillsammans med Barnombudsmannen.

Nedan ser du hela schemat för veckan. 

Vi LIVESÄNDER alla Barnhusets seminarier. Detta gör vi på vår Facebooksida.

Vi kommer också att uppdatera Twitterkontot kontinuerligt med spännande nyheter från Almedalen som rör vår verksamhet.

Om du är intresserad av ALLT som händer på Barnrättstorget går du in på Barnrättstorgets egen Facebooksida, eller följer Twitterkontot.

Vi ser fram emot en spännande vecka i Almedalen!

Du hittar Barnrättstorget på Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21 i Visby.

Här är Barnhusets program:

MÅNDAG 1 JULI

8.00 – 9.10 Antiagalagen 40 år – vad var framgångsfaktorerna och vad är kvar att göra? Vi inviger Barnrättstorget och sätter samtidigt fokus på denna aktuella och viktiga fråga. Medverkar gör bland annat jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

15.00 – 15.40 Barnmisshandel som varken leder till åtal eller LVU – vad kan vi göra? Barn som berättat om barnmisshandel väntar ofta oroligt på vad som ska hända efter förhör och samtal på socialtjänsten. Information och delaktighet brister. Ofta slutar det med att inget händer. Utredningen läggs ned och föräldrarna tackar nej till behandling. Vad kan vi göra istället? Medverkar gör representanter från Barnhuset, Maskrosbarn och Jämställdhetsmyndigheten.

TISDAG 2 JULI

9.55 – 10.15 Obligatoriska frågor om våld och övergrepp – Ett sätt att stärka eller kränka? Finns det folkhälso- och barnrättsliga skäl för att införa obligatoriska frågor om barns utsatthet för våld i hälsoundersökningar, socialtjänst, BUP och första linjen? Är det problematiskt att fokus ligger på upptäckt, handläggning, skydd och brott? Överskuggar det barns rätt till rehabilitering? Medverkar gör representanter från Barnhuset, Barnombudsmannen, riksdagen och Barnafrid (arrangeras i samarbete med Barnombudsmannen).

12.40 – 13.20 Vad händer efter barnförhöret? Barn som berättat om våld hemma. När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem. Om samhället griper in och hör ett barn om brott som föräldrarna misstänks för är det ett stort ingrepp i familjen. Tar myndigheter sitt ansvar och fullföljer? Medverkar gör representanter från Barnhuset, SKL och Motala Kommun.

15.45 – 16.05 Hur kan barns rätt att komma till tals och stöd & insatser garanteras inom den sociala barnavården? Barn i den sociala barnavården är en av de mest utsatta grupperna av barn i Sverige. Idag finns ytterst få insatser som riktar sig till barn – Kan barnet erbjudas insatser även om samtycke från vårdnadshavare saknas? Medverkar gör representanter från Barnhuset, Barnombudsmannen, Maskrosbarn och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (arrangeras i samarbete med Barnombudsmannen).

ONSDAG 3 JULI

8.00 – 8.40 Hur vet man vad som hänt och vad andra gjort? – Samverkan och vårdkedja för brottsutsatta barn. När barn misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott startar ofta utredningar och stöd- eller behandlingsinsatser hos olika myndigheter. Sekretessregler och brist på rutiner gör att en verksamhet ofta saknar information om vad andra gjort och vad barnet berättat. Kan vi göra annorlunda? Ett samtal mellan representanter från riksdagen. Modereras av Barnhuset.

9.10 – 9.50 Unga som skadar sig själva genom sex – hur kan vi förstå? Tjejer och killar i väldigt utsatta situationer beskriver ibland hur de aktivt söker sig till sexuella situationer och människor som skadar dem. Blir det lättare att förstå och hjälpa om vi ser deras beteende som ett sätt att skada sig själva, jämförbart med till exempel att skära sig? Barnhuset, Barnafrid och Socialstyrelsen medverkar.

11.05 – 11.25 Att samtala med barn. Är det svårt? De flesta är överens; Barn har rätt att komma till tals och ska ges möjlighet till delaktighet. De har rätt till information och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Det behövs för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder. Men så ser det inte alltid ut. Varför inte? Medverkar gör Barnhuset, Barnombudsmannen, BRIS, Maskrosbarn och Socialstyrelsen (arrangeras i samarbete med Barnombudsmannen).

12.15 – 12.35 Misstänkt barnmisshandel – Ska vi utreda först, eller ge stöd direkt? Anmälan om barnmisshandel inom familjen leder sällan till åtal eller tvångsåtgärder. När utredningarna är klara tackar föräldrar ofta nej till stöd eller behandling. Kan vi erbjuda stöd direkt och parallellt med utredningen eller riskerar vi förstöra något då? Medverkar gör Barnhuset, BRIS och Socialutskottet.

TORSDAG 4 JULI

11.05 – 11.25 Barnkonventionen som lag – vilka blir skillnaderna? Barnkonventionen som lag kommer bidra till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all verksamhet. Men det sätter även press på alla som arbetar med eller för barn. Ett samtal mellan Barnhuset, Barnombudsmannen och riksdagsledamöter (arrangeras i samarbete med Barnombudsmannen).

12.15 – 12.35 Hur kan vi undvika att placerade barns utbildning blir ett lotteri? Bästa skyddet mot utanförskap i vuxen ålder är att få behörighet till gymnasiet. Placerade barn är en av de mest utsatta grupperna av barn. Nationellt lämnar nästan 50% grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det finns förebyggande stöd så att de klarar skolan bättre men de används inte alltid. Medverkar gör Barnombudsmannen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Elevråd, Socialutskottet och Utbildningsutskottet. Samtalet modereras av Barnhuset (arrangeras i samarbete med Barnombudsmannen).

15.00 – 15.40 Barn i konfliktfyllda separationer och vårdnadstvister – är samhällets stöd tillräckligt? När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande. Kan det förebyggas? Medverkar gör Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Norrköpings kommun. Barnhuset modererar samtalet.

15.45-16.05 Dags att prata om skilda föräldrar I Sverige är ca 50 000 barn årligen med om att deras föräldrar går skilda vägar och ca 6 200 av dessa barn är varje år med om att föräldrarna tvistar i domstol om vårdnad, boende eller umgänge. Forskning visar att deras psykiska hälsa ligger i nivå med de som är i kontakt med psykiatrin. Det är bakgrunden till att vi har tagit fram webplatsen Dags att prata om – skilda föräldrar. I panelsamtalet kommer vi lyfta frågor som: Vad kan barnanpassad och lättillgänglig information göra för skillnad för det enskilda barnet? Att känna igen sig kan det vara läkande? Medverkar gör Barnhuset, Myndigheten för delaktighet och Sveriges skolkuratorers förening.

Varje dag, MÅNDAG – TORSDAG klockan 13.25 och 14.35 hålls Lilla Almedalen.
Det är en arena för riksdagens partier att framföra sitt partis barn- och ungdomspolitik, som ett komplement till stora Almedalstalet. Varje dag utfrågas en ny politiker av ungdomar från olika ungdomsorganisationer. Medverkar gör bland annat jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Lilla Almedalen livesänds på Barnrättstorgets Facebooksida.