Anmälan öppen till Letterbox Club 2022

25 oktober 2021 | Nyhet

Den 25 oktober öppnar anmälan till nästa omgång av Letterbox Club Sverige. Det är en konkret insats som riktar sig till barn 6–11 år, som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader (maj-oktober) fyllt med böcker, spel och skrivmaterial.

”Roliga grejer! Kul att få post. Roligt att mäta med linjal + boken om att mäta.”
– Barn i utvärdering

Innehållet väljs ut med varsam hand av en grupp bestående av bibliotekarie, socionom, specialpedagog, representanter från förlag samt forskare inom matematikdidaktik.

Under 2021 deltog 830 barn från 37 kommuner – ännu ett rekordår för Letterbox Club! Nu börjar vi förberedelserna för nästa omgång, som startar i maj 2022. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats av tidigare deltagare. Utvärderingen av omgång 2020 visade att:

  • 88 % av barnen tyckte att det var bra/jättebra att delta i Letterbox Club
  • 88 % av föräldrar/familjehemsföräldrar var positiva/mycket positiva till att barnet deltagit i Letterbox Club
  • 84 % av föräldrar/familjehemsföräldrar tyckte att barnet reagerat positivt när paketen kommi

”Vårt barn blev överlycklig varje gång ett paket kom. Han räknade ut när ungefär paket skulle komma. Lite grand av födelsedagskänsla faktiskt.”
– Förälder i utvärdering

Tillgänglighet och mångspråk

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med stöd av Kulturrådet tagit fram paket under 2021, som är anpassade till de barn som har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig materialet, på grund av att de har läs- och skrivsvårigheter eller har annat modersmål än svenska (arabiska och somaliska) och är nya i det svenska språket.

Anmälan

Anmälan är öppen till och med den 14 januari 2022. Vi hoppas att er kommun vill delta!

(Läs mer om Letterbox Club och hur du anmäler deltagare från din kommun)