Anmälan öppen till Letterbox Club

11 november 2019 | Nyhet

Anmälan öppen till Letterbox Club

Nu kan du anmäla barn från din kommun till nästa omgång av Letterbox Club, via formuläret längst ned på denna sida. Anmälan är öppen till och med den 29 februari 2020.

Nästa omgång startar i maj 2020. Barnen kommer att få sina paket med spel och böcker under maj-oktober 2020. Deltagandet kommer att utvärderas och eventuellt kommer det också att genomföras en forskningsstudie.

Läs mer om Letterbox Club Sverige här.

Målgrupp

De barn som är välkomna att delta är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barnen ska läsåret 2019/2020 gå i årskurs F-5.

Så här går det till

Socialtjänsten utser en kontaktperson, t.ex. socialsekreterare eller annan person, som ansvarar för Letterbox Club i sin kommun.

Det här gör kommunen

  • Informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta och anmäla dem som vill vara med (se bifogat informationsbrev nedan). Vid anmälan ska viss bakgrundsinformation om barnet uppges.
  • Utser en kontaktperson i kommunen som har ansvaret att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, ta emot de packade paketen, skriva ut ett personligt brev till barnen som sedan läggs i paketen samt adressera och skicka iväg paketen.
  • Är behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Ladda ned informationsbrev till föräldrar om Letterbox Club (pdf)

Det här gör Letterbox Club

  • Genomför Letterbox Club 2020 enligt plan.
  • Ger relevant information till kontaktpersoner.
  • Planerar, köper in och packar paket med pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn.
  • Distribuerar barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
  • Planerar och genomför utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

  • 2000 kr/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
  • Porto för utskick av paket till barnen och brev till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, packning mm står Letterbox Club för.

Val av paket till barnen

Paketen finns att välja i tre olika svårighetsgrader. Det går bra att välja ett paket som är tänkt för en äldre årskurs för en mycket god läsare, precis som en svag läsare kan behöva paketet som är tänkt för en lägre årskurs (det står ingen ålder på paketen).

Om barnet läser på samma nivå som sina klasskamrater är det lämpligt att välja det paket som är tänkt för den åldern. Matematiken som tränas i paketen är anpassade till den matematik som lärs ut i skolan i de aktuella årskurserna. Om du och barnets förälder är osäkra på vilket paket som passar barnet kan ni säkert få hjälp från barnets lärare.

Orange paket (förslagsvis årskurs F-1)
I denna ålder kan läskunnigheten variera stort. De flesta barn kan inte läsa, eller håller precis på att lära sig, medan vissa barn redan lärt sig läsa med flyt. Böckerna i dessa paket är främst för högläsning men vissa böcker är tänkta att uppmuntra läsinlärning. Även de lätta böckerna behöver läsas högt för de barn som ännu inte riktigt kommit igång med läsningen.

Exempel på böcker som kan förekomma i ett orange paket: Lilla läseskolan, Ronja Rövardotter, Handbok för superhjältar.

Blått paket (förslagsvis årskurs 2-3)
I denna ålder har nästan alla barn knäckt läskoden och läser böcker på egen hand. Barnet tränar nu upp flytet i läsningen. Vissa barn har redan kommit långt i sin läsning. Böckerna i detta paket är lättlästa, men blir lite svårare i de sista paketen. Fortfarande kan vissa böcker behöva läsas högt av en vuxen eller annan van läsare för de barn som inte fått flyt i sin läsning än.

Exempel på böcker som kan förekomma i ett blått paket: Dags för disco, Drakar i globen, Lätta fakta om hajar.

Rött paket (förslagsvis årskurs 4-5)
I denna ålder läser de flesta barn med bra flyt, medan vissa barn är riktiga bokslukare. Böckerna i detta paket är anpassade till denna ålder och blir lite svårare under deltagandet.

Exempel på böcker som kan förekomma i ett rött paket: Lätta fakta om vargar, På skärmen, En världsomsegling under havet

Anmäl barn i din kommun

Efter anmälan kommer vi att kontakta er för mer specifik information om respektive barn (ex modersmål, familj, årskurs, kön).

Har du frågor kring anmälan kan du höra av dig till Letterbox Club via e-post: letterboxclub@allmannabarnhuset.se.