Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2019?

21 januari 2019 | Nyhet

Vi vill informera om Letterbox Club och bjuda in er kommun att delta. Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer.

Målgrupp

De barn som är välkomna att delta är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barnen ska läsåret 2019/2020 gå i årskurs F-5. Det betyder att de barn ni anmäler nu, våren 2019, ska gå i förskolan och åk F – 4.
OBS! De barn som varit med i Letterbox 2018/2019 kan inte delta igen eftersom innehållen i paketen i stort sett är detsamma. De är välkomna till nästa omgång!

Läs mer om Letterbox Club här

Planering för 2019

Vi fortsätter vårt arbete med att sprida Letterbox Club i Sverige och startar därför en ny omgång, före sommaren 2019. Barnen kommer att få sina paket med spel och böcker under månaderna maj 2019 – oktober 2019. Deltagandet kommer att utvärderas och eventuellt kommer det också att genomföras en kvalitativ forskningsstudie. I den kommer inte alla barn att delta, utan ett urval kommer att göras.

Genomförande

 • Socialsekreterare eller annan person som utses av socialtjänsten informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta i Letterbox Club.
 • Kommunen anmäler barnen som ska delta.
 • Paketen kommer att finnas i tre olika svårighetsgrader, ett för dem som går i årskurs F-1, ett för årskurs 2 – 3 och ett för dem som går i årskurs 4 – 5. I anmälan anges vilken svårighetsgrad barnets paket ska vara. En mycket god läsare i årskurs 3 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 4 – 5, precis som en svag läsare i årskurs 4 – 5 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 2 – 3. Det står inte på paketen vilken ålder de är tänkta för utan de har istället olika färger.
 • Paketen packas och skickas till kommunens kontaktperson för Letterbox Club. Kontaktpersonen skickar sedan paketen vidare till barnen.
Exempel på innehåll i ett paket

Exempel på innehåll i ett paket

Ansvarsfördelning

Letterbox Club ansvarar för att:

 • Genomföra projektet enligt plan.
 • Ge relevant information till kontaktpersoner.
 • Planera, köpa in och packa paket med ett pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn.
 • Distribuera barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
 • Planera och genomföra utvärdering och ev. forskningsstudie.

Kommunerna ansvarar för att:

 • Tillfråga barn och föräldrar om deltagande och anmäla dem som vill vara med. Vid anmälan ska viss bakgrundsinformation om barnet uppges.
 • Vara behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och ev. forskningsstudie.
 • Utse en kontaktperson i kommunen som har ansvaret att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, ta emot de packade paketen, skriva ut ett personligt brev till barnen som sedan läggs i paketen samt adressera och skicka iväg paketen.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

 • 2000kr/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen. Om anslag som sökts beviljas kan kostnaden komma att ändras till ett lägre belopp.
 • Porto för utskick av paket till barnen och brev till föräldrar/familjehemsföräldrar

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, packning mm står Letterbox Club för.

Anmälan

När ett barn och dess föräldrar/familjehemsföräldrar sagt ja till att delta anmäls barnet via länk här nedan. Om flera barn ska anmälas från en kommun behöver varje barn registreras separat via länken.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Tidsplan

2019

10/4 – Anmälan stänger
23/4 – Kontaktpersonerna i kommunerna bjuds in till informationsträff i Jönköping. Träffen kommer att webbsändas så det finns möjlighet att delta via webb.
Maj till oktober – paket skickas till kontaktpersonerna som i sin tur skickar ut till barnen

Information att ge till föräldrar

Vi har tagit fram ett informationsbrev till föräldrar, som kan användas när föräldrar och barn ska tillfrågas om att delta i projektet. Läs och ladda ned brevet här: Information till föräldrar Letterbox Club Sverige

Frågor och kontakt

Letterbox Clubs infomail: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Sofia Lager Millton, projektansvarig Letterbox, 072-230 33 07

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 073 – 5161752