Barnens Nobelpris 2018 till Ionut Ionesco och Evin Köyluoglu

8 januari 2019 | Pressmeddelande

”Någon av er kan få nobelpriset!” Detta sägs på fullt allvar till barnen i Rinkeby varje höst när arbetet med årets ”Nobelprisarbete” inleds och som varje år resulterar i att de 14 åriga eleverna skriver och tecknar ett häfte som de sen överlämnar till nobelpristagaren i litteratur.

Gunilla Lundgren är en av initiativtagarna till detta unika arbete som stärker och inspirerar barnen! En ledstjärna i Gunillas mångåriga arbete är samarbete, respekt och frihet från förtryck. Gunilla gör i praktiken det många andra bara pratar om; hon gör barn starka, ökar förståelsen mellan människor med olika kulturell bakgrund, bidrar till integration och att alla barn ska få goda uppväxtvillkor. För det fick hon Barnhusets Stora Priset 2012. Prissumman som Gunilla fick 2012 går fortfarande till Barnens Nobelpris varje år.

2018 gick Barnens Nobelpris till Ionut Ionesco och Evin Köyluoglu. Litteraturpristagaren Maryse Condé besökte den 10 december 2018 Rinkebyskolans elever i årskurs åtta i Rinkeby. Ionut och Even fick i samband med det stipendiet och var programledare när Maryse Condé besökte Rinkeby bibliotek. Ionut och Even fick priset för att de hade arbetat både med bild och ord på ett ansvarsfullt sätt hela höstterminen och bidragit till att häftet som gavs till Maryse Condé blev vackert och innehållsrikt.

Foto: Ömer Saygin