Barnrättstorget 2020 – huvudarenan för barnrättsfrågor i Almedalen

18 december 2019 | Nyhet

Barnrättstorget 2020 – huvudarenan för barnrättsfrågor i Almedalen

2020 är det år då barnkonventionen blir lag i Sverige – ett år då vi särskilt vill lyfta barnets rättigheter under Almedalsveckan! Tillsammans rustar vi och tar tag i frågor som vad är kvar att göra och hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för barn i Sverige.

Barnrättstorget lockar allt fler besökare varje år. För politiker och organisationer som fokuserar på barnets rättigheter har Barnrättstorget blivit en självklar arena. Värdorganisation för Barnrättstorget 2020 är Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Vill ni medverka på Barnrättstorget 2020?

Syftet med Barnrättstorget är att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Förhoppningen är också att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer på samma plats får Almedalens besökare lättare att hitta barnrättsfrågorna. Genom att vara på samma plats konkurrerar vi inte heller om uppmärksamheten.

  • Var och en ansvarar för innehåll och förberedelser i sina egna programpunkter, såväl ekonomiskt, innehållsmässigt och registrering i Almedalsguiden.
  • Alla medverkande parter delar på kostnader för teknik och marknadsföring, tex annonsering och tryckt program, genom deltagaravgiften.
  • Värdorganisationen (Barnhuset) samordnar seminarieschemat och marknadsföringen inför och under Almedalsveckan.
  • Alla medverkande bistår med kompetens i varandras seminarier, om så behövs.
  • Deltagarna i Barnrättstorget har inget gemensamt ekonomiskt ansvar. Varje deltagande part betalar lokalkostnaden för sina respektive programpunkter.
  • Seminariepass á 40 minuter, måndag till onsdag. Kostnad 12 000 kr + moms.
  • Tider i tältet á 20 minuter för samtal/debatter. Kostnad 5 000 kr + moms.

Boka tid

Bokningssystemet för Barnrättstorget 2020 kommer öppna i mitten av februari 2020. Mer information kommer efter årsskiftet. Har ni frågor, vill boka en tid eller skriva upp er på en intresselista kontakta projektledare Susanne Björk 0701-06 31 13 eller susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Susanne Björk

Presskontakt & projektledare 0701-06 31 13