Barnrättstorget – Barnets rättigheter i Almedalen 2024

15 februari 2024 | Nyhet

Barnrättstorget är en mötesplats för barnrättsfrågor i Almedalen. Besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter som arrangeras av olika organisationer, föreningar och myndigheter.

Syftet är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och att samla frågorna på samma plats . Det underlättar för publiken att hitta barnrättsfrågorna.

Ett annat syfte med Barnrättstorget är att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Förhoppningen är också att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv.

Under Almedalsveckan hittar du Barnrättstorget på Hamnplan 210 & 209. Är du inte på plats sänder vi alla våra seminarier live och lägger upp intervjuer m.m. i våra sociala medier.

I år kommer vi bland annat att lyfta dessa frågor:

  • Alla barns rätt till stöd och behandling efter våld
  • Placerade barns rätt till utbildning
  • Barns rätt att vara delaktiga
  • Den nationella strategin ”En uppväxt fri från Våld” (SOU 2022:70).

Här kan du se en intervju med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall efter invigningen av Barnrättstorget 2023. Intervjuar gör Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset:

Har du frågor?

Kontakta projektledaren för Barnrättstorget.