Behandlingsmodellen KIBB sprids i Europa

2 februari 2023 | Nyhet

Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel, KIBB, är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha kontakt. Stiftelsen Allmänna barnhuset tog metoden till Sverige från USA 2007. Nu tar metoden ännu ett steg ut i Europa genom ett EU-projekt, senast att utbildas är Slovenien.

Emma Andersson är projektledare för KIBB på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har varit ansvarig för utbildningen på Sloveniens nyöppnade barnahus i Ljubljana. De 20 deltagarna består av psykologer som arbetar på barnahus, olika kliniker inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänsten. Och reaktionerna har varit väldigt goda.

De utbildade har varit överväldigande positiva. Uttalanden som att det har gett dem nytt hopp om att kunna göra en förändring för våldsutsatt barn och att manualen gör det möjligt att arbeta strukturerat med detta har fångats upp. Möjligheten att kunna se mönster i familjen som helhet och att jobba mer intensivt än vad man vanligen gör är andra positiva reflektioner kring modellen. Barnahuset i Ljubljana kommer fortsätta ha en sammanhållande roll i att fortsätta implementeringen av KIBB, säger Emma Andersson.

Metoden KIBB sticker ut från andra behandlingsmetoder vid barnmisshandel. Skillnaderna är många men främst handlar det om att stödet ges till hela familjen. Föräldrarna får stöd i att hitta nya föräldrastrategier och får en vidgad förståelse för sina barn, samtidigt som barnen får ge sin bild av vad de upplevt och möjlighet att bearbeta detta. KIBB har nu intresserat flera länder som vill utbildas i modellen.

Det finns intresse från andra länder och Stiftelsen Allmänna Barnhuset som är ansvarig för utbildningen i Sverige och den svenska manualen hoppas kunna fortsätta dialogen med dem och med Melissa Runyuon modellens grundare, för att kunna bidra till att fler barn och föräldrar får en uppväxt fri från våld, säger Emma Andersson.

Om KIBB

Enligt undersökningar i Sverige tycker nästan alla föräldrar att det är fel att använda våld mot sina barn. Ändå berättar många barn att de blivit utsatta av våld från en förälder. En majoritet av barnen bedöms ändå kunna bo kvar i familjen. KIBB, kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel, är den enda metoden i Sverige som erbjuder hjälp till såväl barnen, föräldrarna och hela familjen samtidigt. Forskning som gjorts om behandlingsmodellen visar att föräldrars användande av straffande uppfostring minskar och att våld mot barn upphör i de allra flesta familjer. Föräldrarna beskriver att barnens traumasymptom minskar och barn lyfter fram att de fått en bättre relation till föräldrarna.

Läs mer om KIBB
Skicka en intresseanmälan om utbildning i KIBB