Beviljade medel för populärversion av Unga, sex & internet efter #metoo

6 oktober 2021 | Beviljade medel

Den 6 oktober kom det glädjande beskedet att regeringen beviljar Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att ta fram, trycka och sprida en populärvetenskaplig publikation utifrån resultaten av Unga, sex och internet efter #metoo.

Resultaten från den fjärde nationella studien på området redovisades till regeringen sommaren 2021. Den föregående studien 2014 sammanfattades i den populärvetenskapliga publikationen (Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014.) Skriften fick då stor spridning och distribuerades bland annat till skolor, ungdomsmottagningar, socialtjänstkontor och BUP-mottagningar.

Med utgångspunkt från resultaten från den aktuella studien, som bland annat visar en signifikant ökning vad gäller förekomsten av sexuella övergrepp sedan 2014, ser Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett fortsatt stort behov av att sprida kunskap om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och utsatthet via nätet till berörda yrkesgrupper och även allmänhet. Syftet är att bidra till att förebygga och upptäcka utsatthet samt att förbättra bemötandet efter upptäckt. Huvudfokus i publikationen kommer att vara sexuella övergrepp, sexuell exploatering samt utsatthet på nätet.

Länkar

Den populärvetenskapliga versionen av Unga, sex och internet efter #metoo kommer att redovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.

Beställ eller ladda ner rapporten Unga, sex & internet efter #metoo (2021) (länk)

Pressmeddelande Unga, sex & internet efter #metoo – ”Var fjärde 18-åring har varit utsatt för sexuella övergrepp” (2021) (länk)

Läs mer om den nationella studien om sexuella övergrepp – Unga, sex & internet efter #metoo (länk)

Film med forskarnas reflektioner kring studieresultatet (YouTube)

Se filmen nedan om resultaten från studien Unga, sex & internet efter #metoo (2021)