Regeringsmedel för populärvetenskaplig skrift

12 maj 2023 | Beviljade medel

I veckan blev det klart att vi får möjligheten att skriva en populärvetenskaplig version av vår senaste forskningsrapport ”Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning” genom särskilda medel från regeringen.

Susanne Björk, Kommunikationsansvarig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– Detta är vi mycket glada för, säger Susanne Björk, kommunikationsansvarig för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
– Genom den här populärvetenskapliga versionen har fler möjlighet att ta till sig innehållet från forskningen. Personer som av olika anledningar annars inte vanligtvis läser forskningsrapporter kan ha större möjlighet att hinna ta till sig innehållet i en populärvetenskaplig version, fortsätter hon.

Målgruppen för den populärvetenskapliga rapporten är i huvudsak yrkesverksamma som möter barn i sin vardag, men också privatpersoner. Vi har alla ett ansvar att uppmärksamma när ett barn är utsatt. Det är angeläget att de här resultaten sprids så att fler får upp ögonen för omfattningen, då finns det en större möjlighet att förebygga våld mot barn så väl som att fler barn får hjälp och stöd.

– Stiftelsen Allmänna Barnhuset har kunskapsspridning som en del i sitt uppdrag. Utifrån forskningsrapporter har flera populärvetenskapliga versioner tagits fram samt utbildningsmaterial riktat till professionella som möter barn, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
– Att genomföra den här typen av undersökningar regelbundet är viktigt. Det är unikt att vi regelbundet, med fem års intervaller, har haft möjlighet att följa utvecklingen över tid, fortsätter hon.

Forskningsrapporten ”Våld mot barn 2022” är gjord i samarbete med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet. Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan. 5 820 elevers svar ingår i analyserna.

Resultaten visar bl.a. att:

  • 57,4 procent av eleverna hade utsatts för någon form av våld av en vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt.
  • 39,9 procent hade utsatts för våld av någon vuxen person, den här siffran är oförändrad sedan studien 2016.
  • Däremot ökar sexuella övergrepp begångna av okända vuxna och jämnåriga, försummelse och psykiskt våld av en förälder.

Några viktiga utgångspunkter för forskningsrapporten har varit att undersöka hur vanligt det är att vuxna utsätter barn för olika former av våld (inklusive sexuella övergrepp), i vilken utsträckning barn utsätts av andra barn och om detta har förändrats över tid, och i vilken utsträckning barnen har upplevt våld och/eller sexuella övergrepp i parrelationer. Frågor har också ställts om barns våldsutsatthet under pandemin.

Läs rapporten ”Våld mot barn 2022”

Lanseringswebbinarium ”Våld mot barn 2022”, sändes 10 maj 2023

Inslag från SVT om ”Våld mot barn 2022”