DEBATT: Mer behövs för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister

17 februari 2021 | Debattartikel

Idag skriver vi tillsammans med Rädda Barnen, en debattartikel i Dagens Juridik med anledning av lagrådsremissen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister”. Vi hade önskat mer för att göra verklig skillnad.

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge handlar om ett barn. Ett barn där föräldrarna i vissa fall inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden, vart barnet ska bo eller hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Dessa frågor måste lösas med barnets bästa som utgångspunkt.

Läs hela debattartikeln på Dagens Juridik (extern webbplats)