Delta i nästa omgång av Letterbox Club Sverige

11 november 2020 | Nyhet

Den 11 november öppnar anmälan till nästa omgång av Letterbox Club Sverige. Det är en konkret insats som riktar sig till barn 6–11 år, som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader (maj-oktober) fyllt med böcker, spel och skrivmaterial.

 

”Roliga grejer! Kul att få post. Roligt att mäta med linjal + boken om att mäta.”
– Barn i utvärdering

 

Innehållet väljs ut med varsam hand av en grupp bestående av bibliotekarie, socionom, specialpedagog, representanter från förlag samt forskare inom matematikdidaktik.

Under omgången 2020 deltog 28 kommuner med 536 barn – ett rekordantal!

Nu börjar vi förberedelserna för nästa omgång, som startar i maj 2021. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats av tidigare deltagare. Enligt utvärderingen omgång 2019 svarade föräldrar/familjehemsföräldrar att:

  • 90 % var positiva till att barnet deltagit i Letterbox Club
  • 93 % tyckte att barnet reagerat positivt när paketen kommit
  • 90 % tyckte att Letterbox Club bidragit till bra stunder tillsammans med barnet

”GULD VÄRT! Fantastiskt att få den här möjligheten att uppleva den lycka som dessa paket har gett barnen.” – Familjehemsförälder i utvärdering

Utvecklas för tillgänglighet och mångspråk

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i år fått medel från Kulturrådet för att utveckla Letterbox Club Sverige för mångspråk och tillgänglighet, i samarbete med Region Jönköpings Län och En Bok För Alla.

Målet är att för kommande omgång ta fram anpassade paket till de barn som har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig materialet, på grund av att de har annat modersmål än svenska och är nya i det svenska språket eller har läs- och skrivsvårigheter.

Anmälan

Anmälan är öppen till den 26 februari 2021. Hoppas att er kommun vill delta!

Mer om Letterbox Sverige och anmälan

Ansvarig

Vid frågor om Letterbox Sverige

Monica Achá Sonesson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 073-516 17 52

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga