Evenemang att se fram emot i höst

13 augusti 2021 | Nyhet

Efter sommaren ser vi nu fram emot en fullspäckad höst på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Nedanför har vi listat några av våra kommande webbinarium, konferenser och utbildningar för en riktig kunskapsboost!

Webbinarium och konferenser

Rapportsläpp av Unga, sex och internet efter #metoo

Måndag den 30 augusti bjuder vi in till ett webbinarium där vi presenterar Unga, sex och internet efter #metoo, som är den fjärde nationella kartläggningen om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier.

Läs mer om webbinariet här (länk)

Skolfam- och Familjehemskonferensen – Tema: hälsa

Den 9-10 september arrangeras Skolfam- och Familjehemskonferensen för första gången ihop där årets tema är hälsa. Hälsan för placerade barn är grundläggande för allt vi gör. Oavsett om vi är socionomer, psykologer, pedagoger eller andra professioner som arbetar med placerade barn. Under konferensen sätter vi ett särskilt fokus på hur vi kan främja deras fysiska och psykiska hälsa.

Läs mer om konferensen här (länk)

Barnrättsdagarna 2021

Den 14-15 september är det dags för Barnrättsdagarna som även i år genomförs som en digital konferens med livesända plenarföreläsningar och förinspelade seminarier. Årets tema är: Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Läs mer om Barnrättsdagarna här (länk)

Utbildningar

Efter barnförhöret

Efter barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. En hel dags utbildning för behandlingspersonal inom socialtjänst som ska utföra stödinsatsen praktiskt.

Läs mer om utbildning i Efter barnförhöret här (länk)

Behandlingsmodellen KIBB

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. KIBB fokuserar både på att hjälpa den våldsutövande föräldern förändra sitt beteende och bli en mer positiv, närvarande och engagerad förälder men också på att hjälpa barnet bearbeta sina upplevelser av våldet.

Läs mer om utbildning i KIBB här (länk)

BRA-samtal

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå till väga när de uppmärksammar anhöriga barns rättigheter. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd som barnet efterfrågar. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer om utbildning i BRA-samtal här (länk)

Fler webbinarium och utbildningar publiceras med jämna mellanrum, håll utkik på vår hemsida och i våra sociala medier.