Frågor och svar om Letterbox – paketet som ökar barns läs- och skrivutveckling

25 januari 2023 | Nyhet

Monica Achà Sonesson är specialpedagog i botten och nu projektledare för Letterbox Club Sverige, en insats som syftar till att öka barn i socialt utsatta situationers lust till att läsa, skriva, räkna och lära sig. Barnen som är med får hem paket fyllda med noggrant utvalda böcker, spel och pysselsaker. Vi ställde henne några frågor om Letterbox Club!

Hej Monica! Varför ska man vara en del av Letterbox Club? 

Letterbox Club vänder sig till barn i åldrarna 4-11 som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har andra insatser från socialtjänsten. Vi vet att dessa barn riskerar att klara sig sämre än andra barn i skolan. Vi vet även att det finns starka samband mellan dåliga skolresultat och en rad psykosociala problem i ung vuxen ålder för dessa barn. Letterbox Club är en enkel och konkret insats för att ge dessa barn extra stöd i läsförståelsen och för att öka barnens lust till att läsa, skriva och räkna. Därför ska man vara med i Letterbox Club!

Vad får barnen i sina Letterbox-paket?

Letterbox-paketen finns att välja i tre olika svårighetsgrader för barn mellan 4-11 år. Utöver det har vi även paket för barn med modersmålen arabiska och somaliska och som inte ännu kan tillgodogöra sig paketen på svenska, där barnet får böckerna på båda språken. Det finns också ett paket på lätt svenska för barn med läs- och skrivsvårigheter. I paketen finns alltid en skönlitterär bok, en faktabok, två spel, speltillbehör och roliga pysselsaker, det kan t.ex. vara en miniräknare, pennor eller ett förstoringsglas. Allt med syftet att stimulera till att läsa eller räkna.

Vad har vi sett för vinster med Letterbox Club?

Utvärderingar som gjorts visar att både barn och föräldrar tycker att Letterbox Club är väldigt bra att vara del av. Från starten 2015 så har antalet anmälda barn ökat från 77 till 1070 barn år 2022. Det ser vi som ett gott tecken på att det är en uppskattat och efterfrågad insats. En liten studie gjordes 2022 där föräldrar berättade att böckerna och spelen gett upphov till gemensamma stunder, närhet och nya erfarenheter både språkligt och på andra sätt, och att Letterbox Club sammantaget kan stötta såväl läsutveckling som identitetsutveckling.

Vad säger barnen om att vara med?

Barnen beskriver att de blir jätteglada när paketen kommer, att de läser själva eller blir lästa för. Spelen som finns med är också uppskattade. Ett av barnen skrev i utvärderingen: ”Tack så himla mycket för dom grejer jag har fått. Det är så sjukt bra i den här Letterbox. Nu kan jag prova på nya böcker och spel”. En annan skrev: ”Förut så gillade jag inte matematik så mycket, men nu tycker jag att det är jättekul”. Det är väldigt kul att vi får sådan fin feedback.

Vad säger föräldrarna och familjehemsföräldrarna?

Det är många positiva reaktioner, en förälder skrev: ”Det var den bästa stunden, att ha barnen vid sidan om och mysa och läsa med dem, och att få komma in i barnens värld”. En annan skrev: ”Han har blivit mer motiverad att läsa böcker” och ”Det är väl det här med att barnen blir sedda, någonting kommer till mig, det väcker någonting”.

Slutligen, vad är ditt bästa tips för att få barn att komma i gång med läsningen

  • Skapa lugna stunder där ni kan läsa tillsammans!
  • Var en läsande förebild!
  • Visa intresse för vad barnen tycker om att lyssna på eller vad de vill läsa!
  • Gå till biblioteket, ta hjälp av en bibliotekarie att hitta böcker.

Om barnet tycker det är jobbigt att läsa är mina tips:

  • Undvik tjat – mixa egen läsning och högläsning
  • Uppmuntra barnet att lyssna på ljudböcker
  • Använd belöningar

Hur gör man då om man vill få Letterbox till sin kommun?

Då går man in på vår webbplats och anmäler antalet barn och vilka paket. Du hittar all information på vår webbplats under fliken Letterbox Club Sverige.