Här kan du se inspelat seminarium från 15 februari, på temat våld mot barn

27 mars 2018 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerade torsdagen den 15 februari ett livesänt seminarium på temat våld mot barn. Bakgrunden till seminariet var dels att Barnhuset ville sprida kunskap från de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi bedriver. Dessutom fanns utgångspunkt i FN:s 17 globala utvecklingsmål, agenda 2030. Där ett av målen är att våld mot barn ska upphöra.

Klicka här för att komma till YouTube och se seminariet våld mot barn.

De livesända seminariepassen som finns att se i efterhand, är 20 minuter långa och varvas med förinspelade korta informationsfilmer som har med temat våld mot barn att göra.