Ledig tjänst: Nationell samordnare av modellen Det fjärde rummet

10 februari 2022 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades år 1633 och arbetar för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och politiker.

Regeringen utser ordförande och styrelseledamöter för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontoret är beläget på Döbelnsgatan i Stockholm där drygt 20 medarbetare arbetar tillsammans med generalsekreteraren. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har två helägda dotterbolag. Läs mer om vår verksamhet på www.allmannabarnhuset.se.

Om modellen Det fjärde rummet

I landets barnahus samverkar idag olika myndigheter vid utredning av misstanke om våld mot barn. Tillgången till stöd- och behandlingsinsatser är dock ofta låg. Utbudet är splittrat på många aktörer och allt för många barn faller mellan stolarna.

Modellen Fjärde rummet innebär att en region och dess kommuner samordnar och koncentrerar resurser i den del av barnahussamverkan som rör psykisk hälsa – det fjärde rummet. Barnahuset får uppdrag att sörja för att alla våldsutsatta barn får stöd och behandling eller länkas vidare till rätt verksamhet, oavsett om behovet uppstår under utredning eller senare. Alla som ger stöd eller behandling till våldsutsatta barn i regionen erbjuds konsultation. Ett strukturerat förebyggande arbete upprätthålls genom fortbildning och kunskapsspridning till alla verksamheter som möter barn.

Vi satsar nu på att stödja de regioner, kommuner och Barnahus som vill arbeta enligt modellen.

Läs mer om modellen Det fjärde rummet

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill projektleda och driva arbetet för att stödja implementeringen av modellen Fjärde rummet i Sveriges regioner, kommuner och Barnahus.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig med:
• Högskoleutbildning inom socialt arbete eller vård
• Erfarenhet av att leda verksamhet, utvecklingsarbete eller projekt inom socialtjänst eller vård
• Kunskap om och/eller erfarenheter av arbete mot våld mot barn

Meriterande

• Erfarenheter av barnrättsfrågor
• Praktisk erfarenhet av preventivt arbete eller stödinsatser eller behandling för våldsutsatta barn och deras familjer.
• Forskningserfarenhet

Egenskaper

Du är:
• Intresse av utvecklingsarbete i grupp och i samverkan med andra aktörer
• Kommunikativ i text, tal och bild
• Driven och lösningsorienterad
• Flexibel och lyhörd
• En person som tycker om att leda samtal, såväl runt ett bord som från en talarstol
• Beredd att resa i din tjänst

Vi förutsätter att du delar Stiftelsen Allmänna Barnhusets värderingar samt har en god orientering om samhällets parter på området.

Praktiska upplysningar

Anställningen är en visstidsanställning på 2 år med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgrad är till en början 60 % av en heltid, kan diskuteras och förändras över tid.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Tillsättning snarast eller efter överenskommelse. Vi strävar efter mångfald samt en jämn köns– och åldersfördelning och värnar om en rekrytering som är fri från diskriminering.

För mer information om arbetets innehåll är du välkommen att kontakta Bengt Söderström på telefon 076-800 68 53, eller via e-post: bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se

För HR-relaterade frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Karlbom på telefon: 0733-76 45 02, eller via e-post: anders.karlbom@allmannabarnhuset.se

För facklig information är du välkommen att kontakta lokalt Saco-S ombud Åsa Lundström Mattsson på tel. 073-533 25 53.

Ansökan

Din ansökan med CV och ett personligt brev vill vi ha snarast eller senast den 6 mars 2022 till anders.karlbom@allmannabarnhuset.se. Märk din ansökan ”Fjärde rummet -22”. Urval och intervjuer med lämpliga kandidater kan komma att påbörjas redan under ansökningsperioden.