Ledig tjänst: Nationell samordnare Skolfam, vikariat

13 december 2021 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades år 1633 och arbetar för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och politiker.

Regeringen utser ordförande och styrelseledamöter för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kontoret är beläget på Döbelnsgatan i Stockholm där drygt 20 medarbetare arbetar tillsammans med generalsekreteraren. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har två helägda dotterbolag. Läs mer om vår verksamhet under Om oss.

Om Skolfam
Sedan 2005 har Skolfam funnits som en arbetsmodell där tre aktörer samverkar: skola – socialtjänst och familjehem för att möjliggöra att grundskoleelever i familjehem, utefter sina förutsättningar, utvecklas optimalt i skolan och når så bra resultat som möjligt.

Arbetsbeskrivning

Barnhuset har sedan 2013 tagit aktivt ansvar för ledning och samordning av de kommuner som deltar i nätverket för arbetsmodellen Skolfam. Den nationella samordnarens huvuduppdrag är att säkerställa kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. Detta innebär att ge konsultation främst avseende frågor om organisation och ledning till Skolfamkommuner. Som nationell samordnare för Skolfam ingår att hålla kontakt med nätverkets medarbetare i kommunerna, att planera gemensamma aktiviteter, delta i regionala möten och styrgruppens möten, att delta i arbetet med resultatsammanställning och årsrapport. Tjänsten innefattar även ett utåtriktat uppdrag att hålla informationsmöten och bistå kommuner som visar intresse att starta Skolfam.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig med:

 • Erfarenhet från arbete i Skolfam.
 • Utbildning som pedagog, psykolog, socionom eller jämförbar bakgrund.
 • Minst fem års yrkeserfarenhet inom skola, socialtjänst eller psykologiskt arbete.
 • Kunskap om regler och förutsättningar för kommunal organisering eller stöd och samverkan inom skola och socialtjänst.
 • God kunskap om de förutsättningar som gäller för barn i familjehemsvård och deras skolresultat.
 • God erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor.
 • God kunskap om barnrättsfrågor.

Egenskaper

Du är:

 • Kommunikativ i text, tal och bild
 • Driven och lösningsorienterad
 • Flexibel och lyhörd
 • En person som tycker om att leda samtal, såväl runt ett bord som från en talarstol
 • Beredd att resa i din tjänst

Vi förutsätter att du delar Stiftelsen Allmänna Barnhusets värderingar samt har en god orientering om samhällets parter på området.

Praktiska upplysningar

Anställningen är ett vikariat fram till 2023-03-31.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Tillsättning snarast eller efter överenskommelse. Vi strävar efter mångfald samt en jämn köns– och åldersfördelning och värnar om en rekrytering som är fri från diskriminering.

För mer information om arbetets innehåll är du välkommen att kontakta Emma Tengwall emma.tengwall@allmannabarnhuset.se

För HR-relaterade frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Karlbom på telefon: 0733-76 45 02, eller E-post: anders.karlbom@allmannabarnhuset.se

För facklig information är du välkommen att kontakta lokalt Saco-S ombud Åsa Lundström Mattsson på tel. 073-533 25 53.

Ansökan

Din ansökan med CV och ett personligt brev vill vi ha snarast eller senast den 26 januari 2022 till anders.karlbom@allmannabarnhuset.se. Märk din ansökan ”Ansökan till samordnare Skolfam 22”. Urval och intervjuer med lämpliga kandidater kan komma att påbörjas redan under ansökningsperioden.