Nominera till Stora Priset 2019!

9 november 2018 | Pressmeddelande

Känner du någon som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige?

Nu öppnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset nomineringsprocessen för Stora Priset 2019. Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987 och har sedan dess delats ut till ett antal personer och organisationer bl.a. Lisbet Palme, Astrid Lindgren, Carl Göran Svedin, Ensamkommandes förbund och Barnrättsbyrån.

Nu söker vi efter personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden i Sverige. I år söker vi särskilt efter nomineringar av tänkbara pristagare som befrämjat sociala förhållanden för barn i utsatta situationer i Sverige.

Stora Priset kommer att delas ut på Barnrättsdagarna som äger rum den 9-10 april 2019 på Conventum i Örebro.

Barnrättsdagarna är en årlig kongress för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Bakom denna satsning står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet med Barnrättsdagarna är att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. Läs mer på Barnrättsdagarnas webbplats.

Prissumman är 150 000 kronor och prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdomar, som mottagaren själv väljer.

Barnhusets styrelse bjuder nu in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte.

Sista dag att nominera är: den 10 december 2018

Nomineringarna skickas med e-post till info@allmannabarnhuset.se och ska innehålla en motivering till det förslag som ges.