Nominera till Stora Priset 2021

28 april 2021 | Pressmeddelande

Nu öppnar vi nomineringsprocessen för Stora Priset 2021. Vi söker efter personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden i Sverige.

I år söker vi särskilt efter nomineringar av tänkbara pristagare som gjort banbrytande insatser kopplat till varje barns rätt till en god hälsa. Barns hälsa ur ett barnrättsperspektiv innebär att varje barn har rätt till möjligheter att överleva, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande.

Prissumman är 150 000 kronor och prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdomar, som mottagaren själv väljer.

Vi bjuder in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte.

Sista dag att nominera är den 17 maj 2021. Nomineringarna skickas med e-post till info@allmannabarnhuset.se och ska innehålla en motivering till det förslag som ges.

Prisutdelningen kommer att ske under hösten 2021 (datum ännu inte bestämt). Årets prisutdelning kommer även att innefatta 2020 års pristagare, då fjolårets prisutdelning uteblev på grund av rådande pandemi.

Stora Priset inrättades av Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse 1987 och har sedan dess delats ut till ett antal personer och organisationer. Läs mer om Stora Priset och tidigare års pristagare här (länk)