Nordiska Barnavårdskongressen 2018

12 september 2018 | Nyhet

Förra veckan ägde den 30:e Nordiska Barnavårdskongressen, NBK rum i Reykjavik på Island. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är Sveriges representant i programkommittén.

Temat för årets konferens var ”Safety for Children: New thinking – New approaches”. Hur kan vi säkerställa kvalitén på barnskydd? Använder vi evidensbaserade metoder och bedömningsverktyg i vårt beslutsfattande inom barnskydd? Hur kan vi bidra till jämställdhet inom barnskydd och säkerställa kvaliteten?

Som bidrag till programmet höll vi två seminarier “Interventions to improve foster children’s mental and physical health – two systematic reviews on interventions for children in foster care and their foster parents.” och “Interventions by the personal social services when children are maltreated – a systematic review on in-home interventions targeting children exposed to child maltreatment including abuse and IPV and a dissertation on formal applications of compulsory care made in Swedish child welfare”. Vi höll även i ett panelsamtal mellan några av de nordiska barnombudsmännen som diskuterade våld mot barn i sina respektive länder – vad kan vi lära av varandra, vad är gjort och hur kan vi tillsammans ta arbetet vidare? Maria Heimer höll en plenarföreläsning om rapporten Rättighetsbärare eller problembärare.

Några av de mest prominenta talarna var Marta Santos Pais, FN:s speciella sändebud för våld mot barn och Kirsten Sandberg, tidigare ordförande i FN:s barnrättskommitté. Avslutningtalade gjorde Islands president Gudni Th. Johannesson.


Nästa gång firar NBK 100 år. Då träffas vi igen i Nyborg, Danmark den 1-3 september 2021!