Nu gäller barnkonventionen som lag

1 januari 2020 | Nyhet

Från den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige – den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen 1990, efter att den antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen som lag innebär ett förtydligande av att barnets rättigheter ska beaktas inom till exempel rättsväsendet där många beslut tas som till stor grad påverkar barnet.

– Vi hoppas självklart att lagen ska stärka barnets rätt där varje barn har samma rätt att utvecklas, känna sig trygga och få det stöd de behöver, som det är tänkt, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det är därför av yttersta vikt att vi fortsätter att utveckla kunskapen hos professionella liksom hos allmänheten, så att det förverkligas i praktiken.

Syftet med barnkonventionen är bland annat att ta vara på barnets rättigheter till utveckling, skyddas mot våld, inte diskrimineras och ska själv ha möjlighet att uttrycka sig i frågor och beslut som berör hen. Barnets bästa ska vara i fokus i de åtgärder som rör barnet. Barnkonventionen består av sammanlagt 54 artiklar.

– Det är en stor framgång att barnkonventionen blir svensk lag. Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter ska tillgodoses och att barn ska ges goda uppväxtvillkor. För barns uppväxt går inte i repris, den är här och nu, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande från regeringen.