Nu kan du anmäla dig till Barnrättsdagarna 2024!

5 december 2023 | Nyhet

Varmt välkommen som deltagare eller utställare till Barnrättsdagarna 2024! En nyhet är att Barnrättsdagarna 2024 utökas med en extra dag. Måndagen den 8:e april finns möjlighet för dig som önskar att ta del av ytterligare seminarier. 

Barnrättsdagarna 2024 kommer genomföras som en helt fysisk konferens i Karlstad där du som deltagare eller utställare får möjlighet att nätverka och byta erfarenheter.

En extra dag

Kl. 14:00 den 8:e april öppnar vi dörrarna till en extra dag fylld med spännande bonusföreläsningar, fika och möjligheten att träffa både varandra och utställare – en dag innan den ordinarie konferensen drar igång den 9-10 april. Observera att platserna för den 8 april är begränsade, så se till att säkra din plats! Du hittar anmälan till bonusdagen i det vanliga anmälningsformuläret och det ingår i den ordinarie konferensavgiften.

Tema 2024: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter

På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi titta på hur vi kan säkerställa varje barns rättigheter när deras föräldrar har olika former av svårigheter.

Det är många barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör eller när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld.

I temat för Barnrättsdagarna inkluderas även barn till kriminella, barn i familjer i ekonomisk utsatthet, barn till frihetsberövade och barn på skyddade boenden.

Ökade risker för barn som är anhöriga

Registerstudier visar att barn som växer upp under sådana förhållanden löper en ökad risk för eget missbruk, eller fysisk eller psykisk ohälsa. Genom att erbjuda ändamålsenligt stöd till föräldrar och barn kan en ogynnsam utveckling vändas och risken minskar för försummelse och psykiskt lidande, med påföljande omfattande samhällsinsatser.

Barn som har föräldrar med svårigheter är ett gemensamt samhällsuppdrag. Barnen känner ofta skuld, skam och oro för familjens situation. Forskning visar även att barn som har föräldrar med olika svårigheter kan ta ett stort ansvar i sin familj. I vardagen kan det innebära begränsade möjligheter för barnen, så som att man inte kan delta i fritidsaktiviteter eller har svårt att fokusera på skolan.

Stöd kan göra stor skillnad

Genom adekvat stöd till barn och föräldrar finns det möjligheter att kompensera för den ojämlikhet i uppväxt som det innebär att ha respektive inte ha föräldrar med allvarliga svårigheter i familjen. Det innebär att vi på Barnrättsdagarna inkluderar en bred grupp av aktörer och verksamheter.

Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Hur ser vi till att alla barn, inklusive barn som har förlorat en förälder eller har föräldrar med svårigheter, får denna möjlighet? På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, forskningsmetoder och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna här