Nu öppnas nomineringsprocessen för Stora Priset 2022!

11 oktober 2022 | Nyhet

I år söker vi en eller flera pristagare som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land – med fokus på förebyggande och tidiga insatser.

Förebyggande och tidiga insatser ur ett barnrättsperspektiv innebär att varje barn har rätt att vara i en miljö som garanterar utveckling för barnet. Med utveckling avses både fysisk, psykisk, social, moralisk och andlig utveckling så att barnet förbereds för ett självständigt liv och kan verka i ett fritt samhälle.

Syftet med Stora Priset är att uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden i Sverige. Där insatserna skett i enlighet med Barnkonventionen.

Den totala prissumman är 150 000 kr som förutsätts skänkas till någon verksamhet som mottagaren själv väljer, inom området sociala insatser för barn och ungdomar.

Vi bjuder in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla kriterierna.

Sista dag att nominera är den 2 december 2022. Nomineringarna skickas med e-post till info@allmannabarnhuset.se och ska innehålla en motivering till det förslag som ges.

Prisutdelningen kommer att ske under början av 2023 (datum ännu inte bestämt).

Stora Priset inrättades av Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse 1987 och har sedan dess delats ut till ett antal personer och organisationer. Läs mer om Stora Priset och tidigare års pristagare här.

Har du frågor

Kontakta vår projektledare

Susanne Björk

Projektledare 0701-06 31 13