Ny film! Barns Rätt som Anhöriga – BRA.

11 februari 2019 | Pressmeddelande

Nu har vi släppt en informationsfilm om vårt projekt BRA – Barns Rätt som Anhöriga.

BRA – Barns Rätt som Anhöriga är en samtalsmodell, vilken syftar till att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda. Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA, Barns Rätt som Anhöriga. BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver olika utvecklingsprojekt för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.

Se filmen


Om BRA-samtal, hur det går till och varför det behövs

Vill du veta mer om modellen? Kontakta projektledare Åsa Lundström Mattsson här.
Eller läs den forskningsrapport som Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har skrivit. Eriksson M 2018 Användning av BRA Rapport.

Mer om Barns Rätt som Anhöriga går även att läsa här.