Ny lärarhandledning för att prata med barn och unga i skolan om hedersrelaterat våld

3 juni 2022 | Pressmeddelande

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, lanserar en lärarhandledning som ska fungera som ett stöd till lärare i samtal om hedersrelaterat våld och förtryck med elever. Syftet är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt genom diskussioner och vara ett ledande exempel för hur skolan kan arbeta med frågorna.

Lärarhandledningen är baserad på rapporten Det är mitt liv, om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner. I rapporten framkommer det att de elever som inte får välja sin partner betydligt oftare är utsatta för olika former av barnmisshandel. Det handlar om fysisk misshandel, psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse.
Till lärarhandledningen finns informationsfilmen Det är mitt liv– om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv och som tar upp de rättigheter barn och unga har i Sverige och vart de kan vända sig om dessa rättigheter kränks eller inte respekteras. Filmen finns på tio språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, somaliska, sorani, svenska och tigrinja.

En digital lansering av lärarhandledningen sänds via Zoom webinar den 7 juni 2022 kl. 13.00–14.00. Att delta är kostnadsfritt.

Övrig information:
Det är mitt liv – handledning, affisch och informationsfilmer 

Hedersförtryck.se

Länsstyrelsen Östergötlands publikationsarkiv

Presskontakt:

Åsa Landberg
Sakkunnig inom våld mot barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Epost: asa.landberg@allmannabarnhuset.se
Telefon: 076-809 56 07

Issis Melin
Sakkunnig på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland
Epost: issis.melin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 57 82

Susanne Björk
Kommunikatör, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
E-post: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Telefon: 070-106 31 13