Ny studie kring Skolfam

3 december 2019 | Forskningsnyhet

Ny studie kring Skolfam

En ny studie om Skolfam som publicerats i Children and Youth Services Review visar att barn som är familjehemsplacerade får lägre skolresultat i jämförelse med andra barn i Sverige.

Studien har sammanställt utvärderingar av 856 familjehemsplacerade barn i skolåldern i 22 kommuner, som visar att de får lägre resultat i intelligens bl.a. läskunnighet och matematik samt oftare har beteendeproblem. I genomsnitt fick pojkarna lägre resultat än flickorna, med undantag i matematik.

Förklaringar kan vara att familjehemsplacerade barn i högre grad har blivit utsatta för våld och stress tidigt i livet. Studien påpekar vikten av att skolan gör individuella bedömningar av barn som vårdas utanför hemmet, för att kunna ge dem rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Att lyckas i skolan är den särklass viktigaste skyddsfaktorn från ett liv i utanförskap. Om barn går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder.

Läs studien: Challenging intellectual, behavioral and educational prerequisites for interventions aimed at school aged children in foster care. A compilation of Swedish test results av Rikard Tordön, Marie Bladh, Carl Göran Svedin och Gunilla Sydsjö.

Artikeln finns tillgänglig fram till den 19 januari 2020. Därefter kan man kontakta Rikard Tordön eller gå via ett universitetsbibliotek för att ladda ned artikeln.

Om Skolfam

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som går i grundskolan och är placerade i familjehem. För de barn som deltar i Skolfam görs en individuell bedömning av barnets förutsättningar och förmågor, av ett team bestående av barnets socialsekreterare, familjehemssekreterare, en psykolog och en specialpedagog. Därefter görs en plan för hur barnets förmågor och kunskaper ska vidareutvecklas, med löpande uppföljning fram till årskurs 9. Teamet har ett nära samarbete med barnet, familjehemmet och barnets skola.

Ladda ned och läs Skolfams rapport 2019 – en sammanställning av resultat- och kvalitetsenkät för läsåret 2018/2019