Nytt material – När någon gjort dig illa

16 april 2019 | Nyhet

När ett barn berättar att det utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld, är det viktigt att barnet får information om vilket stöd och hjälp som finns att få.

Tre broschyrer har tagits fram för att ge den informationen: Två av dem riktar sig till barn respektive unga och den tredje är riktad till föräldrar. Samtliga broschyrer lyfter barnets rättighet till stöd och hjälp när det blivit utsatt för brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Broschyrerna är menade för barnet eller föräldern att kunna ta med sig hem för att kunna bläddra och ta stöd i, efter att ha varit i kontakt med t.ex. polis, socialtjänst, skola eller barnahus. I broschyren finns dessutom plats att fylla i de kontaktuppgifter som är bra att spara.

Broschyrerna går att beställa här på vår webbplats i 30-pack, antingen 10 av varje broschyr, eller 30 exemplar av en enskild broschyr.

Beställ broschyrer här

Utöver broschyrerna har också en film tagits fram med samma budskap. Filmen finns på vår Youtube-kanal och är gratis att använda eller bädda in på sin egen webbplats.

Se filmen på Youtube

Materialet är framtaget inom Stiftelsen Allmänna Barnhusets utvecklingsprojekt kring stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld.