Nytt uppdrag om våld i ungas parrelationer

21 juni 2023 | Nyhet

Nu är det klart att vi har fått uppdraget att ta fram en populärvetenskaplig rapport om Våld i ungas parrelationer. Uppdraget kommer från Jämställdhetsmyndigheten, som en del i deras uppdrag från regeringen att stödja våldsförebyggande insatser riktade till unga i parrelationer.

Rapporten ska baseras på analyser av enkätsvaren som inkommit inom ramen för den nationella kartläggningen Våld mot barn 2022 som vi lanserade i våras. Syftet är att öka kunskapen om killars våld mot tjejer och våld i ungas parrelationer. Rapporten ska också innehålla fakta om hedersrelaterat våld och förtryck.

Rapporten är tänkt att ge svar på bland annat dessa frågor:

I vilken utsträckning har ungdomar upplevt våld i en parrelation och hur skiljer det sig mellan könen?

Vilka former av våld i en parrelation är vanligast?

Vilka riskfaktorer finns?

I vilken utsträckning lever ungdomar med begränsningar i val av framtida partner och oskuldsnorm?

Hur stor andel av dessa ungdomar är våldsutsatta och hur påverkar ytterligare faktorer (t.ex. icke-binär könsidentitet och funktionsnedsättning) risken för våldsutsatthet?

Arbetet ska redovisas i slutet av 2023.