Pristagarna av Stora Priset 2019 på Barnrättsdagarna

3 april 2019 | Pressmeddelande

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn och undersökande reporter Daniel Velasco är årets vinnare av Stora Priset, som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige. Priset delas ut den 10 april på Barnrättsdagarna i Örebro av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

– Det finns barnrättshjältar i Sverige som verkligen gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att lyfta de personer och organisationer som kämpar för de som har allra störst behov av stöd – barn som lever i utsatta situationer. Och det är precis vad årets vinnare av Stora Priset gjort under flera år, säger Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Daniel Velasco – ger en röst till utsatta barn och unga

Daniel Velasco har jobbat på Sveriges Radio sedan 1999 och sedan 2004 som undersökande reporter på Ekot. Daniel har gjort flera uppmärksammade dokumentärer: Bland annat Patienten och tystnaden, Den fastspända flickan, Listan – 20 år av ungdomsbrott, Jävla vitskallar och Hästgården. Han har under lång tid granskat tvångsvården av barn och unga, vilket bidragit till att LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, ändrats och att barns och ungas rättigheter stärkts.

Genom sina dokumentärer har Daniel Velasco låtit barn som annars inte haft möjlighet att komma till tals få berätta sin historia.

Maskrosbarn – förbättrar levnadsvillkor för utsatta barn och unga

Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkor för barn som har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld. De erbjuder både stödinsatser direkt till ungdomar och samarbetar med socialkontor för att inspirera kommuner att arbeta med innovativa lösningar för att göra det bättre för utsatta barn och unga som möter socialtjänsten.

Maskrosbarns vision är att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

Stora Priset delas ut på Barnrättsdagarna som arrangeras i Kongresshallen på Conventum i Örebro den 10 april kl. 8:55.

För mer information och pressackreditering till Barnrättsdagarna kontakta:

Susanne Björk, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
E-post: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Telefon: 070-106 31 13

Om Stora Priset

Stora Priset tilldelas varje år sedan 1987 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige.
Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prissumman är 150 000 kr (75 000 kr per pristagare när de är två) som förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer.

Fakta Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer och verksamheten vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Syftet med Stiftelsen Allmänna Barnhusets arbete är att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik, öka kompetensen hos professionella som möter barn samt påverka beslutsfattare och politiker. Arbetet utgår från Barnkonventionen och det utförs genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Om Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig kongress som de senaste åren lockat drygt 1 200 deltagare. Kongressen vänder sig till alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Bakom denna satsning står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga kongresser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. Tema för Barnrättsdagarna 2019 är barn i utsatta situationer med särskilt fokus på våld, vårdnadstvister & separationer samt barn i kontakt med socialtjänsten.

Se Barnrättsdagarnas webbplats för mer information (extern webbplats).