Regeringsmedel för arbetet mot våld och sexuella övergrepp mot barn

17 oktober 2019 | Beviljade medel

I dag kom beskedet att Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljats medel av regeringen för vårt arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn.

– Inget barn ska utsättas för övergrepp och våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset gör ett viktigt arbete i att förebygga och sprida kunskap och hjälpa barn och unga i utsatthet. Arbetet med att stärka barns rättigheter i Sverige ska framåt, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, i pressmeddelandet från regeringen.

Totalt är det 4.9 miljoner kronor som beviljats, för tre olika projekt gällande sexuella övergrepp, sexuell exploatering och fysiskt våld mot barn och ungdomar.

– Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse ser det som en viktig markör från regeringens sida, att våld och övergrepp mot barn inte ska accepteras. Det är en fråga som rör hela Sveriges välfärd, säger Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Studie om barns utsatthet på nätet

2014 genomfördes en nationell studie om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering via digitala medier. En ny studie ska nu göras för fjärde gången och den här gången kommer enkäterna även innehålla frågor bland annat om ungdomarnas användning och attityder till pornografi, jämställdhet mellan ungdomar, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och våld mot barn med funktionsnedsättning.

– Vi är otroligt glada för det här beskedet, det betyder att vi kan fortsätta att utveckla det arbete vi gör på det här området. Med aktuell kunskap om hur det ser ut idag kan vi också se vilka insatser som behövs för att alla barn ska få ett bättre skydd mot våld och övergrepp, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stöd och behandling för barn som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp

Ett annat projekt som beviljats medel handlar om att identifiera hur stödet till barn som utsatts för våld och/eller övergrepp ser ut i Sverige i dag. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har arbetat med projektet under flera år och har identifierat ett antal luckor där barnens möjligheter att få rätt stöd och hjälp brister. Utifrån detta kan vi ge konkreta förslag på hur Sverige kan gå vidare för att täppa till dessa luckor.

– Det är av största vikt att alla barn, oavsett var de bor i landet, ska få ett likvärdigt stöd om de blivit utsatta för våld eller övergrepp, säger Cecilia Sjölander.

Den 7 november hålls en konferens i Stockholm, där Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenterar en modell för stöd och behandling till barn som blivit utsatta, som går att applicera i hela Sverige.

Fördjupningsrapport om multiutsatthet och översättning av informationsfilmer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick medel från regeringen 2016 för att undersöka förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige. I den fortsatta spridningen som Barnhuset nu får medel för, ingår översättning av filmer samt framtagandet av en fördjupningsrapport om multiutsatta barn.

Nästa år blir barnkonventionen lag i Sverige. Många står rustade, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. De här projekten innebär att konkret arbeta med barnrätt i praktiken, just för att barn och unga som utsatts för våld och övergrepp ska få det stöd och den hjälp de har rätt till.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga