Riktad utlysning om forskningsmedel

18 december 2020 | Forskningsnyhet

Är du forskare med intresse för barn i socialt utsatta livssituationer? För första gången initierar Stiftelsen Allmänna Barnhuset en riktad utlysning om forskningsmedel. Studien ska göras inom vårt arbete med Letterbox Club Sverige.

Letterbox Club vänder sig till barn i socialt utsatta livssituationer och syftar till att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Vi välkomnar intresserade forskare att inkomma med ansökan senast den 29 januari 2021. Läs mer nedan om studien och hur du ansöker.

Inriktning på denna utlysning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser medel för att göra en studie av vad deltagande i Letterbox Club Sverige betyder för barnen och deras föräldrar/familjehemsföräldrar, t.ex. välbefinnande, samspel, behov av stöd samt intresse för spel, böcker och läsning. Studier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer bör inkludera barn som informanter.

Ambitionen är att denna studies resultat ska bidra till fortsatt utveckling/förbättring av modellen. Det kan även bli aktuellt med en uppföljningsstudie två år efter att barnen avslutat sitt deltagande i Letterbox Club Sverige.

Förutsättningar

Ansökan kan göras av disputerad forskare. Studien bör genomföras under perioden mars 2021–maj 2022. Barnens deltagande pågår under maj–oktober 2021.

Forskningen är oberoende från Stiftelsen Allmänna Barnhuset men behöver praktiskt genomföras i samarbete med projektledningen för Letterbox Club Sverige. Projektet ska kontinuerligt rapporteras till Stiftelsen Allmänna Barnhuset och en delredovisning göras senast 2022-04-30. Slutredovisning inkluderat en slutrapport och en populärvetenskaplig sammanfattning, samt en ekonomisk redovisning ska ske senast 2022-12-30.

Data från studien ägs gemensamt av forskaren och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Forskaren kan använda data från studien fritt i sin forskning.

800 000 kronor (inkl. moms) har avsatts för studiens genomförande. Hälften utbetalas i mars 2021 och resterande i januari och maj 2022.

En viktig del i Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer i syfte att sprida kunskap från den forskning vi finansierat. Vid sådana sammanhang förväntar vi oss att du deltar.

Ansökan

Du ansöker genom Stiftelsen Allmänna Barnhusets digitala ansökningssystem, där du behöver registrera ett konto. Välkommen med din ansökan senast 29 januari. Besked kommer att lämnas senast 19 februari. Eventuellt kan kontakt komma att tas för kompletterande frågor.

Anmälningstiden har gått ut.

Läs mer om Studien

Har du frågor?

Kontakta ansvarig för Letterbox Club Sverige

Monica Achá Sonesson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 073-516 17 52

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga