Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar i samverkansteam – för att bättre kunna hjälpa familjer inom familjerätten

16 december 2019 | Nyhet

Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar i samverkansteam – för att bättre kunna hjälpa familjer inom familjerätten

På Södermalms stadsdelsförvaltning kopplas teamet in när man bedömer att en familj behöver mer stöd än ordinarie arbete erbjuder. Arbetet togs vid då samma ärenden återkom till familjerätten. Man ville kunna arbeta mer förebyggande och gärna minska antalet vårdnadstvister.

Att arbeta i samverkansteam innebär ett samordnat tvärprofessionellt stöd för familjer för att minska risken för konflikter mellan föräldrar och därmed minska de negativa konsekvenserna det kan ha på barnen. Genom att använda frågeverktyget DOORS kunde teamet snabbt se vad familjen behövde hjälp med. Södermalms stadsdelsförvaltning har märkt av ett ökat barnfokus och att föräldrar i konflikt får ett tidigt och samlat stöd.

Samverkansteamet på Södermalm består av Sofia Gessler Doberhof, biträdande enhetschef, Anna Sandberg Noppa, samordnare, Ann-Charlotte Ejevärn, familjerättssekreterare och Wolanza Anthony, familjebehandlare. I klippen får du höra dem berätta mer om sitt arbete och hur det fungerat för dem.

Ladda ner rapporten

Intresserad av att arbeta i samverkansteam? Ladda ned eller beställ slutrapporten för projektet Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation, som bedrivits av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. I rapporten finns även det manualbaserade frågeverktyget DOORS bifogat som är fritt att använda.

Intervju 1 med samverkansteam Södermalms stadsdelsförvaltning


Intervju del 2 med samverkansteam Södermalms stadsdelsförvaltning


Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Marianne Gabrielsson

Sakkunnig