Sök forskningsanslag 2020 senast den 8 maj kl. 12:00

9 mars 2020 | Forskningsnyhet

Ansökningsperioden för 2020 öppnar upp den 9 mars och stänger den 8 maj kl. 12:00.

Forskningsmedel kan sökas för projekt som rör barn i utsatta livssituationer i Sverige, dock med krav på att huvudsökande eller dennes handledare har disputerat.

Årets forskningsomgång kommer att prioritera pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Resterande medel kommer att delas ut i form av planeringsanslag till mindre, nystartade forskningsprojekt. För planeringsanslagen krävs att projektidén är ny och inte har påbörjats eller testats tidigare. Finansieringen avser perioden juni 2020-juni 2021.

Läs mer om hur du söker medel på sidan Sök forskningsbidrag. 

För frågor om anslagen kontakta emma.tengwall@allmannabarnhuset.se.