Statlig utredning lyfter Skolfam

27 april 2020 | Nyhet

Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnade idag sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström, där Skolfam nämns som en framgångsrik insats.

Till Skolfam knyts elever som förväntas få en långvarig familjehemsplacering. Arbetssättet är tvärprofessionellt och genomförs i team som omfattar specialpedagog, psykolog, familjehemssekreterare och ansvarig socialsekreterare.

För att även mindre kommuner skulle kunna få tillgång till modellen, föreslår utredningen ett regionalt samarbete förankrat i en stärkt elevhälsa. Enligt utredningen skulle det betyda ”dramatiskt förbättrade chanser för alla dessa elever att klara studierna”.

Forskning om Skolfams arbetsmodell och resultat har pågått under 2019 för en doktorsavhandling av Rikard Tordön på Linköpings universitet, Barnafrid. Syftet med studien är dels att skapa kunskap om psykologiska och kunskapsmässiga förutsättningar att klara skolan för barn i familjehem, dels att undersöka hur de förutsättningarna kan påverkas av att delta i arbetsmodellen Skolfam. Avhandlingen läggs fram i juni 2020.

Här får du en inblick i Skolfam som arbetsmodell:

 

Länk till utredningen på regeringens hemsida

Länk till mer information om Skolfam

Information om Skolfams konferens 2020