Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till livesänt seminarium på tema våld mot barn

29 januari 2018 | Nyhet

Den 15 februari livesänder Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett seminarium på tema våld mot barn. Målgrupp för seminariet är alla som arbetar med barn och unga. Välkommen att de del av sändningen via länk här nedan.

Livesändning den 15 februari, 09.00-12.00
FÖLJ SEMINARIET HÄR!

Seminariepassen kommer vara 20 minuter långa, seminariet i sin helhet pågår i tre timmar. Vi rekommenderar programmet som helhet, det går givetvis också bra att ta del av utvalda delar. Seminariet ger fakta och konkreta verktyg som kan ligga till grund för att arbeta lokalt med FN:s ena utvecklingsmål (agenda 2030), att våld mot barn ska upphöra.

Seminariet kommer vara tillgängligt i sin helhet även efter livesändningen på Barnhusets Youtubekanal.

Bakgrunden till seminariet är dels att Stiftelsen Allmänna Barnhuset vill dela med sig av kunskap från forskning och de utvecklingsprojekt som vi bedriver. Dessutom finns utgångspunkt i FN:s 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Ett av målen är att våld mot barn ska upphöra. 14-15 februari samlas beslutsfattare från hela världen i Stockholm för att diskutera målet. För Sveriges del har Sveriges Kommuner och Landsting en viktig roll i arbetet med att nå målet.

Program

9.00 Introduktion. Cecilia Sjölander
9.08 Våld löser inget! Sammanfattning av den nationella kartläggningen av Våld mot barn 2016. Carolina Jernbro
9.30 Dags att prata om sexuella övergrepp Åsa Landberg och Åsa Lundström Mattsson
9.50 En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet. Linda Jonsson
10.10 Rättighetsbärare eller problembärare – Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser. Maria Heimer
10.31 Behandling vid våld och övergrepp mot barn. Carl Göran Svedin
10.51 Stöd och behandling för barn som utsatt för våld eller sexuella övergrepp – ett projekt i fem regioner. Bengt Söderström
11.06 Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Åsa Landberg
11.23 KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel. Anki Falk
11.43 Paneldiskussion: Agenda 2030 för att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Föreläsare från förmiddagen
11.58 Avslutning. Cecilia Sjölander

Vid frågor, kontakta generalsekreterare Cecilia Sjölander på cecilia.sjolander@allmannabarnhuset.se

Alternativt maila info@allmannabarnhuset.se
Varmt välkommen att delta via länken här ovan.