Stiftelsen Allmänna Barnhuset får medel för informationsinsatser

9 december 2021 | Beviljade medel

Idag kom det glädjande beskedet att regeringen har beslutat om att bevilja Stiftelsen Allmänna Barnhusets ansökan om 823 000 kronor, som ska gå till att sprida information om insatser för att stärka barn i familjehem.

– Regeringen bedömer att en informationskampanj som riktar sig till alla kommuner i Sverige kan bidra till att familjehemsplacerade barn får mer jämlika förutsättningar till en god utbildning. Båda metoderna är dessutom vetenskapligt utvärderade med positivt resultat, säger socialminister Lena Hallengren.
Samhället har ett stort ansvar för barn som placerats i vård utanför det egna hemmet, och dessa barn har ett särskilt behov av stöd och skydd. Barn som har vuxit upp i samhällsvård löper flera gånger större risk än andra barn att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Forskning visar att en av de starkaste skyddsfaktorerna mot en sådan utveckling är att barnet har haft en bra skolgång.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer använda medlen från regeringen till spridning av två beprövade metoder för att stärka placerade barns skolgång och öka deras möjligheter att gå ut grundskolan med godkända betyg. Metoderna Skolfam och Letterbox minskar riskerna för att barn hamnar i utanförskap i vuxen ålder. Kännedomen om metoderna varierar i landet. För att öka implementeringstakten ämnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset förse landets samtliga kommuner med kunskap om de långsiktiga vinsterna med Skolfam och Letterbox samt kännedom om hur de går tillväga för att starta upp och använda sig av metoderna. Det gör vi genom att förse beslutsfattare inom socialnämnd, utbildningsnämnd samt chefer inom socialtjänst och utbildningsförvaltningar med både snabb lättillgänglig information samt möjligheter till fördjupning för de som är intresserade.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sedan 2008 stöttat arbetsmodellen Skolfam, som syftar till att stärka skolresultaten för barn som är placerade i familjehem. Sedan 2005 har Skolfam funnits som en arbetsmodell där skola, socialtjänst och familjehem samverkar för att möjliggöra att grundskoleelever i familjehem, utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas optimalt i skolan och når så bra resultat som möjligt. Skolfam finns i sex av de nio största kommunerna i Sverige.

Allmänna Barnhuset har sedan 2019 engagerat sig i Letterbox Club som syftar till att höja läs- och matematikförmåga hos barn i utsatta situationer. Projektet vänder sig till barn i åldern 6–11 år, som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Genom projektet har paket med spel, böcker och diverse skrivmaterial skickats till barnen en gång i månaden under sex månaders tid. Letterbox Club finns i 37 kommuner.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats (extern)

Läs mer om Letterbox Club här (länk)

Läs mer om Skolfam här: (länk)

Ladda ner senaste Skolfam-rapporten (pdf)