Stiftelsen Allmänna Barnhuset tipsar om konferensen. Från ord till handling på Temat barns kunskap.

19 april 2018 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tipsar om konferens på temat. Från ord till handling, om barns kunskap om att vara barn idag och vilken överlägsenhet de på många sätt har gentemot vuxna.

Barn och unga med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Deras kunskap är en viktig grund för besluten. Och när barns kunskap tas på allvar förstärks barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet. En av Barn-konventionens grundpelare. Barns kunskap om barndom är också nödvändig när metoder och verksamheter som rör barn och unga ska utvecklas.

Statusen på barn och ungas kompetens behöver höjas. Boka därför in konferensen FRÅN ORD TILL HANDLING.

  • När: 20 september 2018, kl.10 –16
  • Var: Lustikulla konferens, Stockholm
  • Hur: Mer information kommer längre fram

Medverkar gör bland andra:

  • Barnombudsmannen
  • Arvsfonden
  • Myndigheten för delaktighet
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer om Från ord till handling här och mer om Folke Bernadotte Stift