Stora Priset 2010

4 oktober 2010 | Pressmeddelande

Barnhuset gav 2010 års Stora Pris till Carl Göran Svedin för att han under många år, på ett mångfacetterat sätt – som kliniker, forskare, handledare, författare och föreläsare – visat ett stort engagemang för barn och ungdomar i utsatta situationer.

Carl Göran Svedin har som ledstjärna att praktik och forskning ska gå hand i hand. Det har resulterat i flera konkreta förslag och förbättringar för de drabbade barnen. Särskilt gäller detta barn och ungdomar som utsatts för fysisk misshandel och/eller sexuella övergrepp.

Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Universitetssjukhuset i Linköping. Priset delades ut vid ett evenemang på Konserthuset, Grünewaldsalen i Stockholm på Internationella barndagen den 4 oktober 2010. Temat för eftermiddagen var ”barn och ungdomar utsatta för våld”. Prisutdelare var Karl Grunewald. Professor Martin Ingvar höll en föresläsning om ”Det sociala arvets biologi”. Professor Staffan Janson, höll en föresläsning på temat ”Mot en tryggare värld för barn och unga?”.