Stora Priset 2012

18 november 2012 | Pressmeddelande

Gunilla Lundgren är sedan 1972 ständigt verksam med ett kreativt integrationsarbete tillsammans med skolbarn från Rinkeby och Tensta.

Genom sina möten med barnen har hon målmedvetet arbetat för att ge de barn, som annars sällan uppmärksammas annat än i negativa sammanhang, en medvetenhet om sin styrka och sin röst, ge dem självförtroende. Hon har också gett ut ett trettiotal böcker, många skrivna i samarbete med barnen. 1988 var hon med och startade tillsammans med kulturvetaren Elly Berg sitt mycket uppskattade arbete Nobelpriset i Rinkeby. Priset delades ut på den Nordiska Barnavårdskongressen på Folkets Hus i Stockholm den 13 september 2012.

Motivering

”Någon av er kan få nobelpriset!” Detta sägs på fullt allvar till barnen i Rinkeby varje höst när arbetet med årets ”Nobelprisarbete” inleds och som varje år resulterar i att de 14 åriga eleverna skriver och tecknar ett häfte som de sen överlämnar till nobelpristagaren i litteratur. Gunilla är en av initiativtagarna till detta unika arbete som stärker och inspirerar barnen! En ledstjärna i Gunillas mångåriga arbete är samarbete, respekt och frihet från förtryck. Hon har skrivit flera böcker i samarbete med bl.a. romska barn, där barnens livsvillkor och kultur får ett levande uttryck. Gunilla gör i praktiken det många andra bara pratar om; hon gör barn starka, ökar förståelsen mellan människor med olika kulturell bakgrund, bidrar till integration och att alla barn ska få goda uppväxtvillkor.