Stora Priset 2013

7 oktober 2013 | Pressmeddelande

Stora Priset 2013 delades ut till Carin Grundberg-Sandell, projektledare Trygga Möten Scouterna och Ulrika Rogland*, kammaråklagare Malmö.

Priset delades ut på internationella barndagen den 7 oktober i Konserthuset, Grünewaldsalen, under en eftermiddag med tema: Vikten av att våga agera.

Motiveringar

Carin Gundberg-Sandell

Carin har, på ett föredömligt sätt, visat prov på stor uthållighet då hon satt frågan om barn och ungas rättigheter till en trygg fritidsverksamhet på agendan i Scouterna och det civila samhället. Genom ett engagerat och inspirerande ledarskap har hon närt visionen om modiga ledare som vågar agera för att förebygga övergrepp i verksamheten och se tecken på när barn far illa även i andra miljöer. Hon har genom sitt arbete ökat medvetenheten och kunskapen inom scoutrörelsen och spridit kunskap och metoder i Sverige och internationellt.

Motivering Ulrika Rogland *

Ulrika har under många år utmärkt sig genom att i sitt arbete konsekvent stått upp för barnets rätt och barn som utsatts för brott. Hon är dedikerad, konsekvent, modig och en stark opinionsbildare som sätter ljuset på orättvisor och svagheter i lagstiftningen. Särskilt betydelsefull har hon varit för en av samhällets allra mest utsatta grupper – barn som utsatts för sexuell exploatering. Hon lyfter de orättvisor och missförhållanden hon ser till ett allmänt plan. Det gör att hon är med och förbättrar situationen för alla utsatta barn i landet.

* Ulrika Rogland avstår från att ta emot priset för det hon åstadkommit i sitt arbete som åklagare då det kan påverka synen på hennes objektivitet. Hon kommer endast att hålla en föreläsning utifrån boken ”Jag kände mig speciell”: grooming på Internet.

Ulrika förklarar varför hon avstår från att ta emot Stora Priset:
”Jag är enormt stolt och hedrad över att ha blivit utsedd till 2013 års pristagare av Allmänna Barnhusets Stora Pris. Av motiveringen till priset framgår att priset i vart fall delvis är kopplat till hur jag har agerat i min tjänsteutövning. Företrädare för Åklagarmyndigheten har därför avrått mig från att ta emot priset då det möjligen för utomstående skulle kunna ge upphov till ett ifrågasättande av min objektivitet som åklagare. Då det är oerhört viktigt att min objektivitet som åklagare inte på något sätt ifrågasätts har jag valt att följa myndighetens rekommendation.”

Utdelning av Stora Priset


Del 1 Carl-Göran Svedin, Ulrika Rogland och Sven å Christianson

Utdelning av Stora Priset


Del 2 Göran Harnesk och Carin Grundberg-Sandell