Stora Priset 2015 går till dramatikern Suzanne Osten och Stiftelsen Trygga Barnen

15 april 2015 | Pressmeddelande

Barnhuset delar ut Stora Priset sedan 1987 till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land. I år är det Stiftelsen Trygga Barnen och Suzanne Osten som är mottagare av priset.

Stora Priset kommer för första gången att delas ut på Barnrättsdagarna. Prisceremonin äger rum på onsdagen den 15 april kl. 8:35 i Kongresshallen.

Motivering Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen arbetar för barn och unga i familjer där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats. Trygga Barnen är ambitiösa, orädda, samarbetsvilliga och vågar vara besvärliga för barns bästa. Trygga Barnen får unga att inte känna sig ensamma, stöttar när det känns som svårast och verkar för att alla barn ska ha en trygg uppväxt. Deras verksamhet inspirerar och bidrar till att skapa en tryggare värld för många.

Motivering Suzanne Osten

Suzanne Osten har otröttligt tagit barnens parti sedan början av 70-talet. Suzanne vågar lyfta de svåra frågorna och hennes teater Unga Klara är banbrytande i sitt slag. Suzanne är en förgrundsgestalt inom svenskt teaterliv och har banat vägen för en helt ny syn på barnteater. Suzanne har med fingertoppskänsla skildrat barn i socialt utsatta situationer och har i årtionden lyft ämnen i sina pjäser långt innan andra. Allt med barns bästa i fokus.

Stora Priset

Stiftelsen Allmänna Barnhusets ordförande Anne Marie Brodén framhåller att Stora Priset är till för att lyfta fram organisationer och personer som arbetar för att förbättra situationen för barn och unga och vars insatser är banbrytande och har tillfört något extra för barnen. Årets pris sätter fokus på diskriminering och kränkande behandling vilket de båda pristagarna bidrar med på ett mycket tydligt sätt och är därmed väl värda att lyftas.

– Vi måste alla alltid göra vårt yttersta för att hjälpa varandra och oss själva. Det är då världen blir lite bättre steg för steg. Vi på Trygga Barnen har det stora ansvaret att hjälpa barn och unga i familjer med missbruk-beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Vi är så otroligt tacksamma och berörda att vi uppmärksammats från Stiftelsen Allmänna Barnhuset och får ta emot det Stora Priset, tack! Säger Olivia Trygg på Trygga Barnen

Se filmen med Daniel som visades på Barnrättsdagarna 2019