Stora Priset 2023 till Ing-Marie Wieselgren och Kjerstin Almqvist

18 april 2023 | Nyhet

Stora Priset för 2023 tilldelas Ing-Marie Wieselgren postumt och Kjerstin Almqvist. Prisutdelningen sker i Karlstad CCC i kväll i samband med konferensen Barnrättsdagarna. Prisutdelare är Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som årligen delar ut Stora Priset till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land.

Ing-Marie Wieselgren var nationell samordnare för psykiatrifrågor vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Vi på stiftelsen Allmänna Barnhuset hade under många år ett nära samarbete med Ing Marie Wieselgren. Hennes förmåga att alltid finnas i fronten och samtidigt ha tid för nära samtal om livet var enastående! När Ing-Marie bestämde sig för något gav hon sig inte. Regelverk och pengar fick aldrig vara en ursäkt för att låta bli. Hon är så saknad men aldrig glömd, säger Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Ing-Marie Wieselgren var en stark förespråkare för en ”förstalinjevård” för psykisk ohälsa, för att tidigt kunna fånga upp och sätta in rätt insatser. Hon var överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och fortsatte arbeta kliniskt som psykiater vid Akademiska sjukhuset under somrarna även efter att hon lämnat sin ordinarie tjänst.

När Ing-Marie Wieselgren kom till SKR 2007 påbörjade hon arbetet med att samla den kraft som finns i Sverige för att förbättra den psykiatriska vården. Tillsammans med regioner och kommuner arbetade hon i över 15 år för att stärka utvecklingsarbetet, både det främjande arbetet för barn och ungdomar och den psykiatriska vården.

I början av 2019 tog hon initiativ till att SKR skulle vara navet för en ny nationell kraftsamling för psykisk hälsa. Hon jämförde satsningen med hur samhället ställt om i kampen mot den kroppsliga ohälsan i början av förra seklet. Nu behövdes det igen och hon fick verkligen alla med sig.

– Vi är många som kommer att fortsätta driva arbetet framåt i Ing-Maries anda. Hon lärde oss att samhället måste kraftsamla, ställa krav, ge förslag på lösningar som bidrar till förbättringar. Och inte minst att gå från ord till handling. Alltid med skärpa och med en optimistisk glimt i ögat men inte minst var Ing-Marie en varm medmänniska, säger Anne Marie Brodén.

Årets andra pristagare, Kerstin Almqvist, är verksam som professor, programledare vid av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, institutionen för sociala och psykologiska studier vid Karlstads universitet. Kjerstin är även forskningsledare vid Centrum för Klinisk Forskning i Region Värmland och knuten till Centrum för forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa. Hon har lett ett flertal forskningsprojekt med särskilt fokus på barn som utsatts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser med stort fokus på barnens perspektiv.

– Kjerstin har en djup kunskap om barn och ungdomars psykiska hälsa och deltar i samhällsdebatter som en av våra internationellt sett största forskare på området utsatta yngre barn. Kjerstin är en barnrättskämpe som gjort avtryck på riktigt och bidragit med evidensbaserade metoder för att stärka arbetet med våldsutsatta barn och att sprida kunskap som når ut till yrkesverksamma både i Sverige och internationellt. Det är svårt att hitta en bättre lämpad pristagare, säger Anne Marie Brodén.

Kjerstin Almqvist har medverkat i flera antologier och är en av författarna till boken ”Klinisk barnpsykologi, utveckling på avvägar.” Hon har genom hela sin mångåriga karriär haft särskilt fokus på barnens perspektiv, att tillförsäkra att yngre barn i utsatta situationer synliggörs av professionella och ges tillgång till vård och stöd av god kvalitet. Kjerstin har en nära samverkan med flera universitet och högskolor både i Sverige och internationellt och med Ericastiftelsen. Även med en rad verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården genom undervisning och olika projekt.

Kjerstin Almqvist och Tomas Bokström, styrelseledamot i Ing-Marie Wieselgrens stiftelse finns på plats i Karlstad CCC för att emotta priset, i samband med en konferensmiddag tisdag 18 april.

Kontaktuppgifter

Anne Marie Brodén

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset 070 200 96 33

Vill du kontakta mottagarna?

Kontakta vår kommunikatör

Ellinor Åslin Hägg

Kommunikatör 076-800 69 41